Innkalling til Årsmøte i Princess klubben 2023

Postet av PRINCESSKLUBBEN den 13. Apr 2023

Tid: 19. April kl 18:00 

Sted: TS Klubbhuset, Fjærholmen.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes styret( woldanders07@gmail.com)

Saksliste

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkallelsen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent
 7. Innkomne saker:
  1. Forslag fra styret om eierskap, administrasjon og disponering av klubbens båter: N7, N28, N 26 og mulig flere.
 8. Eventuelt
 9. Valg av nytt styre og valgkomite

Alle medlemmer (betalt kontingent) av Princess klubben har stemmerett.

Saksdokumenter sendes ut før møtet.

 

Hilsen

Styret


N14 fra sommer regatta i 1966...og hvem eier og seiler den i dag?Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.