IOD Princess har en spesiell historie. Den ble konstruert av Henrik Aas i 1961. Han var sønn av den legendariske Bjarne Aas som konstruerte IOD. Man tror faren hadde en finger med i konstruksjonen. Princess ble bygget på Bjarne Aas' verdensberømte båtbyggeri Isegran ved Fredrikstad i tidsrommet 1962-68.

Princess er en 3-manns kjølbåt med storseil, fokk og spinnaker. Den er 8,12 m lang, 1,96 m bred, veier 1450kg hvorav 850 kg sitter i blykjølen. Skroget er bygget etter lestebåtprinsippet. Masten står på dekk. Dette var et svakt punkt inntil det fra ca. 1990 ble tillatt å montere en forsterkning under dekk. Dette ga mulighet for en strammere og mer stabil rigg, og samtlige båter har nå forsterkning. Båten har en liten kahytt med to benker slik at man til nød kan overnatte ombord.
Princess er veilseilende og hurtig. Selv om den virker enkel er den en utfordrende regattabåt. Den har brøkdelsrigg med rettvinklete salingshorn, strutstag og undervant som peker såvidt akterover. Akterstaget blir derved viktig ved trimming av mast og forstag.
Det ble bygget noe over 40 båter, den siste sjøsatt i 1968. Bjarne Aas døde i 1969. Henrik Aas overtok driften av verftet, men lyktes ikke på samme måte som faren. I 1969 ble verftet slått konkurs. Bjarne Aas' svigersønn Odd Hals etablerte deretter A/S Bjarne Aas Yachtverft Ltd, men ingen flere Princess ble produsert.
Det ble vurdert å bygge båten i plast, senere ble det også vurdert å gi båten aluminiumsmast. Begge deler ble nedstemt av Princessklubben.
De fleste båtene ble solgt til Oslo distriktet. Ca. 15 båter ble solgt til Sverige, enkelte til Danmark, Finland, England og USA. Det ble en aktiv regattaklasse i indre Oslofjord. På slutten av 60-tallet ble Vestfold interessert i båten og det kom båter til Tønsberg og Sandefjord.

Princessklubben ble stiftet 5.jauar 1965, slik det fremkommer av et stiftelsesdokument. Klubbens lover ble vedtatt samme år .
I 1968 ble Jørgen Jahre jr. i Sandefjord valgt til formann i Princessklubben. Han arbeidet for hjemkjøp av svenske båter. Av 12 registrerte båter øsnket 11 å selge. Jørgen Jahre jr., Thor Dahl og Kaldnes mek. verksted stilte midler til rådighet. Båtene ankom Norge med jernbane våren 1969. Subsidiert pris var kr 10.000 per båt og disse ble gitt en klausul: Plikt til godt vedlikehold, deltagelse i regatta, samt at videre omsetning av båtene skal reguleres av Princessklubben. Senere har klubben engasjert seg for å "berge" båter og har da gitt disse samme klausul. Det er nå bare et fåtall båter som ikke har avtale med Princessklubben. I klassereglene ble inntatt at seil ikke kan fornyes oftere enn hvert 3. år, og at seil bare kan kjøpes hos seilmaker Princessklubben har avtale med. For tiden er det Aker Seil og Elvstrøm Sails.
Med tiden er klausul revidert, bl.a. er nå pris ved salg ikke regulert av Princessklubben.
Nesten alle båtene er nå i Tønsberg. Av i alt 28 registrerte båter er bare 1 i Sandefjord og 1 i Horten. Av de 26 i Tønsberg er for tiden 4 ikke seilbare. 3 av disse er under renovering. I sesongen 2009 var 20 båter med i regatta. De fleste båtene er i god stand, men noen trenger en oppgradering.

Tidligere var det venteliste for å kjøpe Princess. De senere årene har interessen for kjøp vært liten, men interessen har tatt seg noe opp. Men per mai 2010 er det flere båter til salgs. Vedlikeholdet kan skremme. Setter man imidlertid båten godt i stand og passer den, er arbeidet ikke avskrekkende. Prisen ligger omkring kr 15.000 til kr 30.OOO.
For nærmere informasjon om båten og klasseklubben kan du klikke Kontakt Princessklubben øverst på siden.