Innkalling til Årsmøtet 2024 i Princessklubben

Postet av PRINCESSKLUBBEN den 4. Apr 2024

Innkalling til Årsmøtet 2024

 

Tid: 17. April kl 18:00 

Sted: Tønsberg Seilforening, Klubbhuset, Fjærholmen

 

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes styret: woldanders07@gmail.com

Forslag til saksliste

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkallelsen
 4. Årsmelding 2023
 5. Regnskap 2023
 6. Kontingent 2024
 7. Innkomne saker:
  1. Forslag til endring av vedtekter
  2. Forslag til endring av Klassereglementet 
  3. Medlemsavgift 2024
  4. Budsjett 2024
 1. Eventuelt
 2. Valg av nytt styre, valgkomite, kontroll komite og teknisk komite

Alle medlemmer (betalt kontingent) av Princess klubben har stemmerett.

Saksdokumenter sendes ut før møtet.

 

Hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.