Klassisk havneregatta

Postet av PRINCESSKLUBBEN den 7. Apr 2017


Princessklubben, Tønsberg Seilforening og Aker Seil inviterer til en unik seileopplevelse i Tønsberg Havn. Dette blir seiling som publikumssport. Alle liker å se flotte klassiske seilbåter og arrangementet søker å skape blest om våre klassikere.Norge har en særdeles rik og stolt seiletradisjon og vi ønsker med dette å hedre denne.3 båter.JPG


Arrangementet er åpent for følgende båter:

Andunge 12,5 kvm

BB11

Drake

Færdersnekke

Grimstadjolle

IOD

IOD Princess

Knarr

Kragerøtærne

Oslojolle

Seilkogg

I tillegg er regattaen åpen for meterbåtene og andre klassiske seilere. Disse vil seile i egen klasse etter KTK rating system. Andre klassiske seilbåter kan meldes på etter forespørsel


Sted: Tønsberg Havn

Tid: 19. August 2017 Første start går 12:30


SCHR er en seilas som går i en kombinert bane med start inne i Tønsberg havn og med løp ut byfjorden og i Vestfjorden. Banen legges med hensyn til kappseilasen og med hensyn til publikum. Det vil bli start vending og målgang inne ved honnørbrygga.


PÅMELDING

Båter som skal kappseile må ha gyldig påmelding, betalt startavgift og fullført registrering hos organiserende myndighet. Normal påmelding skjer på Seilmagasinets hjemmesider. Startkontingenten skal være kr. 500,­ for alle klasser. Påmeldingsfristen er 1. August 2017 kl 24:00.


REGISTRERING, KONTROLL OG FORSIKRING.

Alle båter må ha gyldig ansvarsforsikring og kunne forevise forsikringsbevis. Seilere med ”særskilt sykdomsrisiko” skal underrette arrangøren om dette. Teknisk kontroll i henhold til klassebestemmelsene kan bli utført før og etter seilasene. Seilingsbestemmelsene vil bli utlevert ved registrering. De vil også være tilgjengelig på www.princessklubben.no


TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE

01. 08. 2017 kl 24:00 frist for påmelding.

19. 08. 2017 12:15 oppmerksomhetssignal

12:25 Startprosedyre første start.

Seilasen avbrytes senest klokken 18:00.


KLASSER

Det seiles i klasse på minimum tre båter. Hvis det er færre båter påmeldt i en klasse slås de sammen og seiler i turklasse eller etter det gamle lyssystemet.


BANEOMRÅDE

Baneområdet ligger i Byfjorden og Vestfjorden Tønsberg . Banene er angitt i banekart. Banen kan avkortes ved sted valgt av regattakomite.


PREMIER

Det vil bli 1/3 premiering i hver klasse.


ANDRE OPPLYSNINGER

Det blir premieutdeling etter seilasen i ???? restaurant. Oppmerket området rundt honnørbrygga er reservert for deltakere av SCHR


SPØRSMÅL RETTES TIL:

Birger Sevaldson : 91189544 birger.sevaldson@aho.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.