Innkalling til Årsmøte i Princess klubben 2023

Postet av Anders Wold den 13. Apr 2023

Til Medlemmer i Princess klubben

Det innkalles til Årsmøte i Princess Klubben

Tid: 19. April kl 18:00 

Sted:  TS Klubbhuset, Fjærholmen.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes styret( woldanders07@gmail.com)

Saksliste

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkallingen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent
 7. Innkomne saker:
  1. Forslag fra styret om eierskap, administrasjon og disponering av klubbens båter: N7Rehab), N28(rehab), N 26 og mulig flere.
 8. Eventuelt
 9. Valg av nytt styre og valgkomite

Alle medlemmer (betalt kontingent) av Princess klubben har stemmerett.

Saksdokumenter sendes ut før møtet.

Beverting 

 

Hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.